CONSULTORIA

Consultora

CALMANYÀ, ofereix uns serveis d’assessoria tècnica i consultoria orientats a la construcció de maquinaria, producte i la seva industrialització.

Ens impliquem en els projectes des de l'inici, assessorant tant a empreses sense departament d'enginyeria propi, com a les que necessiten un reforç de l'equip tècnic existent.
Donem suport tècnic a l'equip comercial, en la interpretació d'especificacions tècniques i en les seves presentacions a client, per que siguin tècnicament correctes i tinguin algun tret diferencial que facin que el projecte arribi a bon termini.

  • DetallAvantprojectes de maquinària - Disseny conceptual.
  • DetallCol·laboració en disseny de producte.
  • DetallDefinició de processos de fabricació i muntatge.
  • DetallInterpretació d'especificacions tècniques.
  • DetallAssessorament sobre accionaments i control.
Dibuix 1
Dibuix 2