ORIGENS

QUÉ OFERIM

CALMANYÀ, com a empresa, neix a l’any 2006 com a evolució d’una intensa trajectòria professional dedicada a l’enginyeria i al disseny mecànic de maquinària especial. Un projecte que de seguida es va veure recolzat per la confiança que ens van dipositar clients i col·laboradors que, a dia d’avui, procurem mantenir i fins i tot superar en totes i cada una de les feines que se’ns encarrega.

Home

CALMANYÀ és una enginyeria orientada al disseny de sistemes mecànics tant de maquinaria i utillatge com de producte; sense perdre de vista la seva industrialització, assessorant en temes de controls i automatització.

Amb un ampli ventall de possibilitats, tant d’enginyeria mecànica com de consultoria, CALMANYÀ ofereix una col·laboració tècnica i innovadora pels seus projectes.

Ens proposem ser uns col·laboradors en els que els nostres clients trobin un “partner” tecnològic pels seus projectes, amb el que puguin parlar de “tècnic a tècnic”, treballant conjuntament i participant des de les fases inicials dels projectes.