Consultora

CALMANYÀ, ofereix uns serveis d’assessoria tècnica i consultoria orientats a la construcció de maquinaria, producte i la seva industrialització.

Disseny

CALMANYÀ ofereix uns serveis de disseny mecànic de qualitat, combinant els mecanismes més clàssics amb els components i sistemes de fabricació més actuals, tenint molt en compte l'ergonomia i l'estètica.